Boşluk ve Dolduruluş???

Alaşağı etmek istediği bir hale sahip bence insanoğlu.

Yok denilebilinecek bir var oluşa.

Dokunamadığı, ellerinden tutup içinden çıkamadığı, çıkaramadığı. Çünkü bir kere düşünce, düşün boşluğuna ve onun aşağılık hissine kurtulmak pek kolay olmuyor. Tüm beton yığınlarını yuvarlasan da, büyük örtülerle gizlemek istesen de pek mümkün değil.

Bir yol olabilir ama; biliyorum belki. Birileri birilerinin boşluğu için.

Bu tuhaf isimli kızın bu şarkısı sevimli ve o derece istekli. Boşluklar için.

Reklamlar